Sven Nilsen
Sven Nilsen er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, universitetet i Oslo. Ud over undervisning og vejledning på masterniveau i specialpædagogik har han det faglige ansvar for bacheloremner om didaktik og specialpædagogisk virksomhed. Hans doktorafhandling fokuserede på processen fra intention til praksis i forhold til differentieret undervisning, såvel gennem ordinær undervisning som specialundervisning. Han har arbejdet med adskillige forskningsprojekter, der knytter sig til differentieret undervisning, specialundervisning og læreplansarbejde.
Bøger af denne forfatter:

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
299,00
Kvalitetsudvikling af...
Jorun Buli-Holmberg